Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Alavieskan Viri ry:n ja Alavieska-lehden verkkopalvelujen
käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Alavieskan Viri ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä verkkopalvelujensa käyttäjien
yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Alavieskan Viri ry
Pääskyntie 1 
85200 Alavieska 
Puhelin: 044 7280 676
alavieskanviri.fi 
Y-tunnus 02266312
Sähköposti: alavieskanviri@gmail.com

Alavieska-lehti
Puhelin: 044 738 8844
Sähköposti: alavieskalehti@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Alavieskan Viri ry ja Alavieska-lehti käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa: 
  asiakassuhteen luomiseen ja asiakkaan tunnistamiseen (verkkokauppa) 
  asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon 
  laskutukseen  
  maksujen valvontaan 
  digitaaliseen asiointiin 
  asiakasviestien ja tiedotteiden lähettämiseen 
  toimittajien kanssa asioidessa journalistisiin tarkoituksiin journalistien ohjeiden mukaisesti
  tuotteiden jakelun toteuttamiseksi 
  palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen 
  markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin 
 yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavilla tietosuojalainsäädännön perusteilla:  
Sopimus: Rekisteröity voi antaa yksiselitteisen suostumuksensa sille, että hänen henkilötietojaan
käsitellään yhtä tai useampaa tarkoitusta varten. 

Oikeutettu etu: Henkilötietojen käsittely voi olla rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaista
esimerkiksi silloin, kun tämän ja rekisteröidyn välillä on jokin merkityksellinen suhde. Se
tarkoittaa, että rekisteröity on esimerkiksi rekisterinpitäjän asiakas tai alainen. 
Lakisääteinen velvoite: Käsittely johonkin lakiin perustuen. 
Yleinen etu: Erillissäädellysti journalistiset tarkoitukset tietyissä tapauksissa voivat johtaa
käsittelyyn. 

Tietojen kerääminen 

Asiakkaan antamat tiedot

Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja
mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja
kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja
laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut. 

Asiakas voi verkkopalveluissa luovuttaa seuraavia tietoja: 
  yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) 
  digitaalisen tilin tunnukset (sähköposti, salasana) 
  demografiatiedot (esim. ammatti, äidinkieli, sukupuoli) 
  asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- maksu- ja perintätiedot, tuote- ja
tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot) 
  suoramarkkinointikiellot ja -luvat 
  arvonta- ja kilpailuvastaukset 
  muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot  
  muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot 
Yritysasiakkaita koskevat lisätiedot 
  Y-tunnus (mikäli rekisteröity on sen ilmoittanut)  
  yritysasiakkaan yrityksen toimiala 
  yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot

Käytössä olevat evästepalvelut verkkosivuillamme: 

Google Analytics 

Sivustovierailun kautta tietoja välittyy Googlelle, joka käsittelee niitä itsenäisenä rekisterinpitäjänä.
Sivustoilla kävijää koskeva data siirtyy Googlelle ja Google käsittelee sitä rekisterinpitäjänä omiin
käyttötarkoituksiinsa ja Googlella on mahdollisuus yhdistää dataa muihin kävijää koskeviin
tietoihinsa. Google käyttää epäsuoraan tunnistamiseen kävijän yksilöllistä tunnistetta (IP-osoite)
käyttäjien yksilöimiseen, mutta sillä on mahdollisuus yhdistää tämä IP-osoite esimerkiksi Google-
tilille kirjautumisen yhteydessä suoraan luonnolliseen henkilöön. Huomaa, että Google tilille
kirjautuneena, Google kerää sinusta vielä yksilöivämpiä tunnisteita, kuten esimerkiksi laitteesi
yksilöivät tunnisteet, käyttämäsi selaimen tai sovelluksen tiedot, Android / IOS-mobiilikäyttäjien
mainostustunniste, kielivalinnat, ystäväverkostosi ja suosituimmat YouTube-videosi.

Google käyttää kävijätietoja ainakin seuraaviin tarkoituksiin: 
 Paikannus (maa, kaupunki, yrityksen tai yhteisön omistama verkko)
 Kävijän käyttäytyminen sivustolla
 Kävijän kiinnostuksen kohteet sivustolla
 Uudelleenmarkkinointi ja mainosten välittäminen
Uudelleenmarkkinointiin liittyen Google täydentää IP-osoitteeseesi sen käyttämiseen pohjautuvia
tietoja, joiden perusteella se luokittelee käyttäjää ainakin sijainnin, osoitteen ja iän
perusteella. Googlen tietosuoja- ja käyttöehdot löydät
osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi  
Evästeiden estäminen: Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla
selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme
toiminnallisuuteen. 
Evästeiden tyhjentäminen: Rekisteröity voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä
evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili
muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan
pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin. 

Tietojen säilytysaika 

Säilytämme rekisteröidyn tietoja kunkin tietoluokan mukaisesti vain niin kauan kuin on tarpeen yllä
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietojen siirrot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Palveluntarjoajilla tulee olla käytössä laillinen siirtoperuste ETA-alueen ylittäville henkilötietojen
siirroille. Tarkistamme henkilötietojen suojan riittävää tasoa säännöllisesti siltä varalta, että
käyttäisimme palveluita, jotka siirtäisivät tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Google ja Meta
käyttävät palveluehdoissaan suojakeinoina EU komission hyväksymiä vakiomuotoisia
sopimuslausekkeita (Standard Contractual Clauses, SCC).  

Tietojen käsittelyn riskit ja tietojen suojaaminen 

Käytämme oikeasuhtaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.
Teknisesti käytämme muun muassa palomuureja ja salaustekniikoita. Organisatorisesti käyttöoikeus
käsittelylle on rajatusti rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Myös alihankkijoiden valitsemisessa käytetään huolellisuutta.
Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus tietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen ja poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai
täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet henkilötiedot.
Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröity voi lainmukaisella perusteella
vastustaa käsittelyä. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme
perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka
kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia
sekä siihen liittyvän profiloinnin varten ottamalla yhteyttä Alavieskan Viriin tai Alavieska-lehteen. 
Oikeus peruuttaa suostumus: Rekisteröity voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen, milloin
tahansa ottamalla yhteyttä Alavieskan Viriin tai Alavieska-lehteen. 
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle,
mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojalausekkeen lopusta. Toivomme, että olet kuitenkin aina ensin yhteydessä meihin ja
pyrimme selvittämään asiat jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. Yhteystiedot ovat tämän selosteen
lopussa. 

Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Alavieskan Viri ry pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.  

Tietosuojaselostetta päivitettiin viimeksi:

Aiemmat selosteversiot: –


Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: 
Ratapihantie 9, 6. krs. 
00520 Helsinki 
Postiosoite: 
PL 800 
00521 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi