Tilausehdot

1. Yleistä 

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas tilaa Alavieskan Viri ry:ltä tuotteen tai palvelun tai useita tuotteita tai palveluita samalla tilauksella.

Tuotteen toimittaa Alavieskan Viri ry, y-tunnus 02266312. Tuotteeseen sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi tilauksen sisältämien tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Alavieskan Viri ry kustantaa tilattavaa Alavieska-lehteä, josta on tilattavissa joko paperilehti tai lehden verkkosisällöt/näköislehti.

Alavieska-lehti ilmestyy painettuna lehtenä parittomien viikkojen torstaisin ja näköislehti julkaistaan viimeistään julkaisupäivänä.

Alavieska-lehti on Alavieskan ja ympäristön sitoutumaton paikallislehti ja on Alavieskan Viri ry:n jäsenlehti. Lehden tilaajat ovat samalla Alavieskan Virin kannattajajäseniä ja oikeutettuja Virin jäsenetuihin (mm. alennus kuntosalimaksusta).

1. Tilaustuotteet 

Alavieska-lehden paperilehti 

Alavieska-lehden paperilehden tilaus sisältää painetun lehden mahdollisine liitteineen.   

Alavieska-lehden verkkosisällöt/näköislehti

Alavieska-lehden näköislehdessä on sama sisältö, mitä paperilehdessä. Kun asiakas ostaa lukuoikeuden, näköislehti on luettavissa osoitteessa https://alavieskalehti.fi/lue-lehti. Asiakas saa samalla lukuoikeuden Alavieska-lehden verkkosivuston maksullisiin juttuihin ja/tai muuhun sisältöön.

Alavieska-lehden tilausmuodot 

Jatkuva tilaus on on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus maksetaan kerran vuodessa, jos muuta ei sovita. 

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä Lehden asiakaspalveluun. 

2. Tilausten alkamisaika 

Tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Paperilehden ilmestymisviikolla maanantaina ennen klo 10 tehty tilaus kerkeää jakelun tietoon kyseisen lehden numeron osalta. Verkkosisältöjen/näköislehden tilaus alkaa välittömästi tilaushetkestä, kun lukuoikeus on ostettu. 

Alavieskan Viri ry:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi. 

3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus 

Paperilehden tilauslaskut vastaanotetaan kotiin lähetettävänä paperilaskuna. Alavieska-lehden verkkokaupan kautta tilatut paperilehden tilausten maksut tapahtuvat Klarnan maksupalvelussa. Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. 

Paperilehden tilauslaskuista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskutustapalisä. Laskutustapalisää ei hyvitetä. 

Alavieska-lehden verkkosisällön/näköislehden tilaus veloitetaan Klarnan maksupalvelussa.  

Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10%).

Tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Alavieskan Viri ry:llä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. Eräpäivän siirtämisestä voi olla yhteydessä Alavieskan Viri ry:n toiminnanjohtajaan tai Alavieska-lehden toimitukseen.

Viivästyneestä maksusta Alavieskan Viri ry:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Alavieskan Viri ry voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus. 

5. Tilauksen irtisanominen 

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta sekä kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä.

Irtisanoessaan jatkuvan tilauksen tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on pysyvään pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutuminen, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle. 

Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. 

Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset 

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. 

Alavieskan Viri ry:llä  on oikeus muuttaa tilausehtoja ja –hintoja sekä käyttöehtoja. 

Tilausehtojen ja -hintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lehdessä, lehden verkkosivustolla, laskun yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä 

Painettujen lehtien jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös vallitseva säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella ja KP Jakelun ulkopuolella lehdet jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä. Mikäli lehti jää KP Jakelusta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida Hilla Group Oyj:n tai sen kumppanin tarjoamaan jakelupäivystykseen. Jakelupäivystyksen maksuton numero on 0800 30101 (arkisin klo 7-16 ja viikonloppuisin klo 7-9.30.

Painettu lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Alavieskan Viri ry ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

9. Peruuttamisoikeus etämyynnissä  

Tilaajalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Asiakas hyväksyy, ettei hänellä ole kuluttajansuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun digitaalisen sisällön toimittaminen on asiakkaan suostumuksella aloitettu, esimerkiksi aktivoimalla palvelun käyttöoikeus kirjautumalla sisään palveluun. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. 

10. Tietosuoja 

Alavieskan Viri ry käsittelee asiakkaan henkilötietoja Alavieskan Viri ry:n tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi palveluilla voi olla palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä.

Alavieskan Viri ry ja Alavieska-lehti käsittelee henkilötietoja muun muassa palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten. 

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin  Alavieskan Viri ry:n tietosuojalausekkeessa. 

11. Reklamaatiot ja erimielisyyksien ratkaisu 

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä Alavieskan Viri ry:n toiminnanjohtajaan ja Alavieska-lehden toimitukseen. Alavieskan Virin ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.